KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE NA FACEBOOKU

Niniejsza polityka prywatności danych na Facebooku dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością na fanpage Facebooka: https://www.facebook.com/PracowitaLama-Lamibooki-dla-dzieci-karty-pracy-101897882330947/ i ma ona zastosowanie dla osób które wchodzą ze mną w interakcje na Facebooku na przykład poprzez czat, lubisz lub obserwujesz moją stronę na Facebooku, zostawiasz reakcję lub komentarze pod moimi postami.
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych na fanpage Facebooka jest:Ewa Linka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą PracowitaLama EWA LINKA, NIP: 6222537034, REGON: 528378416, 63-440 Ostrów Wielkopolski ul. Nowa 8.
 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się ze mną za pomocą:
 • poczty e-mail: pracowitalama@op.pl;
 • poczty tradycyjnej: 63-440 Raszków ul. Włościańska 18;
 • telefonu: 517513630.
 • Dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach mojego fanpage w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 • Przetwarzam dane osobowe osób które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;
 • skorzystali z opcji Messenger celem skontaktowania się ze mną.
 • Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe, jeśli zostało osadzone);
 • inne dane opublikowane przez Użytkownika podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 • Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek mojej firmy.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia).
 • Nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z danymi osobowymi. Należy w tym zakresie stosownych informacji szukać w polityce prywatności Facebooka.
 • Dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 • Uprzejmie informuję, o przysługujących prawach do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych;
 • przenoszenia danych osobowych, oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 • Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie Administrator danych osobowych oraz Facebook czyli Meta Platforms Ireland Limited (Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia są wspólnymi administratorami danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 • Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 • Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 • Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 • Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Shopping Cart